תנאי שימוש

הסכם בין המשתמש וiFetch, LLC

ברוכים הבאים לwww.goifetch.com. אתר www.goifetch.com ("האתר") מורכב מדפי אינטרנט השונים המופעלים על ידי iFetch, LLC ("iFetch"). www.goifetch.com מוצע לך בהתניה לקבלתך, ללא שינוי של התנאים, ההתניות והודעות הכלולות במסמך זה ("תנאים" אלה). השימוש שלך בwww.goifetch.com מהווה את הסכמתך לכל תנאים כאמור. אנא קראו תנאים אלה בעיון, ולשמור עותק שלהם לעיונך. אם אתה לא רוצה להסכים לתנאים אלה, אסור לך לגשת או להשתמש באתר.

www.goifetch.com הוא אתר מסחר אלקטרוני.

האתר משמש למכור צעצועי כלב ומוצרים נלווים, ולספק מידע עליהם.

פרטיות
השימוש שלך בwww.goifetch.com כפוף למדיניות הפרטיות של iFetch. אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו, אשר גם מסדירה את האתר ומודיע למשתמשים של נהלי איסוף הנתונים שלנו.

תקשורת אלקטרונית

ביקור www.goifetch.com או לשלוח דואר אלקטרוני לiFetch מהווה תקשורת אלקטרונית. אתה מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית ואתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים ואמצעי התקשורת אחרת שאנו מספקים לך באופן אלקטרוני, באמצעות דואר אלקטרוני ובאתר, לספק את כל דרישה משפטית שתקשורת כאמורה תיעשה בכתב.

iFetch אינו אוסף ביודעין, באופן מקוון או לא מקוון, מידע אישי אודות אנשים מתחת לגיל שלוש עשרה. אם אתה מתחת לגיל 18, אתה יכול להשתמש www.goifetch.com רק באישור של הורה או אפוטרופוס. כל מוצרים שהוזמנו או שהוגשו להסדר באתר חייבים להיעשות רק על ידי אדם שהם לפחות 18 שנים.

קישורים לאתרים של הצדדים שלישי / שירותי צד ג '

www.goifetch.com עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים ("אתרים מקושרים"). האתרים המקושרים אינם תחת שליטתו של iFetch וiFetch אינו אחראי לתוכן של אף אתר מקושר, לרבות וללא הגבלה, אף קישור המופיע באתרים מקושרים או כל עדכון או שינוי שהוא באתר מקושר. iFetch מספק קישורים אלו אך ורק כאמצעי נוחות וההכללה של קישורים אלו אינו מצביעה על תמיכה על ידי iFetch של האתר או כל קשר עם מפעיליו.

שירותים מסוימים לזמינים באמצעות www.goifetch.com מועברים על ידי אתרי צד ג 'וארגונים. על ידי שימוש בכל מוצר, שירות או פונקציונלי שמקורם תחום www.goifetch.com, אתה מסכים ומאשר בזאת מסכים שiFetch עשוי לשתף מידע כזה ונתונים עם צד שלישי כלשהו עם מי יש לי iFetch יחסים חוזיים כדי לספק את המוצר, השירות המבוקש או פונקציונלי בשם משתמשי www.goifetch.com ולקוחות.

לא בלתי חוקי או אסור שימוש / קניין רוחני

מוענק לך רישיון לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, לביטול לגשת ולהשתמש www.goifetch.com אך ורק בהתאם לתנאים אלה. כתנאי לשימוש באתר שלך, אתה מתחייב לiFetch שלא להשתמש באתר לכל מטרה שאינה חוקי או אסור על פי תנאים אלה. אתה לא יכול להשתמש באתר בכל אופן העשוי להזיק, לנטרל, להעמיס או לפגום באתר או להפריע לשימוש של כל צד אחר והנאה של האתר. אתה לא יכול להשיג או לנסות להשיג חומרים או מידע באף אמצעי אינו הועד זמין או שמסופק ע"י האתר.

כל התוכן כלול כחלק מהשירות, כגון טקסט, גרפיקה, לוגו, תמונות, כמו גם את האוסף שלה, וכל תוכנה המשמשת באתר, הוא קניינה של iFetch או ספקיה ומוגנים על ידי זכויות יוצרים וחוקים אחרים ש להגן על קניין רוחני וזכויות קניין. אתה מסכים לקיים ולציית לכל זכויות היוצרים והודעות קניין אחרות, אגדות או הגבלות אחרות כלולים בכל תוכן כזה ולא יעשה כל שינויים שחלו בי.

לא לשנות, לפרסם, לשדר, לבצע הנדסה לאחור, להשתתף בהעברה או המכירה, ליצור יצירות נגזרות, או בכל דרך לנצל את כל התוכן, במלואו או בחלקו, שנמצא באתר. תוכן iFetch הוא לא למכירה. השימוש שלך באתר אינו מקנה לך לעשות כל שימוש בלתי מורשה בכל תוכן מוגן, ובפרט שלא ימחק או לשנות כל זכויות קנייניות או הודעות ייחוס בכל תוכן. אתה תשתמש תוכן מוגן אך ורק לשימוש האישי שלך, ולא יעשה שימוש אחר בתוכן ללא אישור המפורש בכתב של iFetch ובעלי זכויות היוצרים. אתה מסכים שאתה לא לרכוש כל זכויות בעלות בכל תוכן מוגן. אנחנו לא מעניקים לכם כל רישיונות, מפורשים או משתמעים, לקניין הרוחני של iFetch או המורשים מטעמנו אם לא יאושר במפורש על ידי תנאים אלה.

סימני מסחר

שם iFetch, לוגו iFetch וכל השמות, סמלים, שמות מוצרים ושירות, העיצובים וסיסמאות הקשורות הם סימנים מסחריים של iFetch. אתה לא חייב להשתמש בסימנים כזה ללא הסכמה מראש ובכתב של iFetch. כל השמות, סמלים, שמות מוצרים ושירות, העיצובים אחרים וסיסמאות באתר הנן הסימנים המסחריים של בעליהם, בהתאמה.

משתמשים בינלאומיים

הבעלים של האתר מבוסס במדינת טקסס בארצות הברית. אנחנו לא עושים שום טענות שהאתר או בכל התוכן שלה הוא נגיש או מתאים מחוץ לארצות הברית. אם אתה ניגש לאתר ממיקום מחוץ לארצות הברית, אתה עושה זאת ביוזמתך שלך, והם אחראים לעמידה בכל החוקים המקומיים. אתה מסכים שאתה לא תשתמש בתוכן iFetch לגשת דרך האתר בכל מדינה או בכל אופן אסור על פי כל חוקים, הגבלות או תקנות רלוונטיות.

תרומות של משתמש של תוכן

האתר עשוי להכיל לוחות מודעות, פורומים דיון, לוחות מודעות ותכונות אחרות שעשויים לאפשר למשתמשים לפרסם, להגיש, לפרסם או להציג למשתמשים נוספים תוכן או חומרים ("תרומות משתמש") או באמצעות האתר. כל תרומות של משתמש ייחשבו בלתי סודית ובלתי קנייניים. iFetch אינו אחראי או אחראי לכל צד שלישי לתוכן או הדיוק של כל תרומות של משתמש פורסמו על ידך או כל משתמש אחר באתר. תרומות של משתמש חייבות במלואם לעמוד בכל המדינה, החוקים החלים הפדרליים, המקומיים ובינלאומיים ותקנות. iFetch שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תרומות של משתמש מהאתר בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדית.

שיפוי

אתה מסכים לשפות, להגן ולהחזיק iFetch מזיק, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, סוכניה וצדדים שלישיים, לכל הפסדים, עלויות, התחייבויות והוצאות (לרבות שכר טרחת עורכי הדין סביר) הקשורים לאו כתוצאה מהשימוש שלך או אי היכולת להשתמש באתר או בשירותים, כל תרומות של משתמש נעשו על ידך, ההפרה שלך של כל אחד ממושגים של תנאים אלה או הפרת זכויות כלשהן של צד שלישי שלך, או הפר של חוקים, כללים או תקנות רלוונטיים שלך. iFetch שומרת לעצמה את הזכות, על חשבונו, להניח את ההגנה ושליטה בלעדיות בכל עניין אחר נושא לשיפוי על ידך, ובמקרה כזה אתה תשתף פעולה באופן מלא עם iFetch בטענת כל ההגנות זמינות.

כתב ויתור אחריות

מידע, תוכנה, מוצרים והשירותים כלולים או נגיש דרך האתר עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות כתיב. שינוים נעשים באופן תקופתי להוספת המידע למסמך זה. iFETCH ו / או ספקיו עשוים לבצע שיפורים ו / או שינויים באתר בכל העת.

אתה מבין שiFetch אינו יכול ואינו מבטיח או מתחייבת כי קבצים זמינים להורדה מהאינטרנט או באתר יהיה נקי מוירוסים או קוד הרסני אחר. אתה אחראי על יישום נהלים ומחסומים מספיק כדי לספק את הדרישות הספציפיות שלך להגנה אנטי-וירוס ודיוק של נתוני קלט ופלט, ולשמירה על אמצעי חיצוני לאתר לכל בנייה מחדש של כל הנתונים שאבדו. iFETCH לא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם על ידי התקפה מופצת מסוג מניעת השירות, חומר טכנולוגי מזיק וירוסים או אחר שעלול להדביק את ציוד המחשב שלך, תוכנות מחשב, נתונים או חומר קניינים אחר בשל השימוש שלך באתר או ב שירותים כלשהם, או פריטים שנאספו דרך האתר או להורדה שלך של כל חומר שפורסם בו, או בכל אתר אינטרנט מקושר אליו.

iFETCH ו / או ספקיו אינם מתחייב בנוגע להתאמתו, אמינותו, זמינותו, ודיוקו של מידע, תוכנה, מוצרים, שירותים ותכני גרפים הכלולים באתר לכל מטרה. במידה המרבית המותרת על פי דין, כל מידע, תוכנה, מוצרים, שירותים ותכני גרפים ניתן "כפי שהוא" ללא אחריות או תנאים מכל סוג שהוא. iFETCH ו / או ספקיו בזאת מתנערים מכל אחריות ותנאים ביחס לזה מידע, תוכנה, מוצרים, שירותים ותכני גרפים אלו, כולל כל אחריות או תנאי מסחר, התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה במשתמע.

במידה המרבית המותרת על פי דין, בשום מקרה iFETCH ו / או ספקיו יהיו אחראים לכל ניזק ישיר, עקיף, ענישתי, מקרי, מיוחד, תוצאתיים או נזקים כלשהם, לרבות, ללא הגבלה, נזק בשל איבוד יכולת שימוש, הכנסות אובדן נתונים או אובדן או רווחים, הנובעים או קשור בכל הדרך לשימוש או לתפקוד של האתר, עיכובים או חוסר היכולת להשתמש באתר או בשירותיו, הגבלה או כישלון להספקת שירותים, או ל כל מידע, תוכנה, מוצרים, שירותים וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, או באופן אחר כתוצאה מהשימוש באתר, בין מכוח חוזה, עוולה, רשלנות, אחריות קפידה או אחר, אפילו אם iFETCH או כל אחד מספקיו נודע לאפשרות של נזקים. היות ומספר המדינות / אזורי שיפוט אינו מאשרים מניע או הגבלה של אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, ההגבלות דלעיל עשויות שלא לחול עליך. אם הנך בלתי מרוצה עם חלק כלשהו מהאתר, או עם כל תנאי ההסכם, הבלעדי וסעד בלעדי הוא הפסקת שימוש באתר.

סיום / הגבלת גישה

iFetch שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדית, להפסיק את גישתך לאתר והשירותים הקשורים או כל חלק ממנו בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למותר בחוק במידה המרבית, תנאים אלה נשלטים על ידי החוקים של המדינה טקסס והנך מסכימים לסמכות השיפוט הבלעדי של בתי משפט ולמקום בטקסס בכל המחלוקת הנובעת או הקשורים לשימוש באתר. שימוש באתר הנו בלתי מאושר בכל שטח שיפוט שאינו נותנים כוח לכל הוראות תנאים אלה, כוללים, ללא הגבלה, סעיף זה.

אתה מסכים ששום השקעה משותפת, שותפות, תעסוקה או יחסי סוכניות קיים בינך ובין iFetch כתוצאה מתנאים או השימוש באתר אלה. הביצועים של iFetch של תנאים אלה כפופים לחוקים קיימים והליך משפטי, ושום דבר לא כלול בתנאים אלו אינו פוגם בזכותה של iFetch לעמוד ב, בקשות ממשלתיות בית משפט ואכיפת החוק או דרישות הנוגעות לשימוש באתר או במידע שלך הניתנות לאו שנאסף על ידי iFetch ביחס לשימוש כזה. אם חלק כלשהו של תנאים אלה נקבע להיות פי חוקיים או בלתי ניתנים לאכיפה לחוק החל, לרבות, אך לא רק, ההתנערות מהאחריות והגבלת אחריות הנזכרים לעיל, אזי ההוראות הבלתי התקפות או בלתי ניתנים לאכיפה תיחשבנה כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שמתאים באופן קרוב ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ושאר תנאים אלה ימשיכו להיות בתוקף.

אלא אם צוין אחרת במסמך זה, תנאים אלה מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש וiFetch ביחס לאתר ותחליפי תקשורת וההצעות הקודמים ובנות זמנה בין אם אלקטרוני, בעל-פה או בכתב, בין המשתמש וiFetch ביחס לאתר. גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה הניתנת בצורה אלקטרונית, לא תהיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים על או הקשורים לתנאים אלה לאותו לאותם תנאים במידה ונושא מסמכים עסקיים אחרים ורשומות שנוצרו במקור ומתוחזק ב צורה מודפסת. זה ההעדפה למשייכת הצדדים כי תנאים אלה וכל המסמכים הקשורים להיות כתובים באנגלית.

שינויים בתנאים

iFetch שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדית, לשנות תנאים אלה במסגרתו www.goifetch.com מוצע. הגרסה העדכנית ביותר של תנאים אלה יגברו על כל הגרסאות הקודמות. iFetch ממליץ בחום לסקור מעת לעת את התנאים הללו כדי להישאר מעודכנים של העדכונים שלנו.

צור קשר

iFetch מברך שאלות שלך או הערות לגבי תנאים הבאים:

iFetch, LLC
9208 בל הר Drive
אוסטין, טקסס 78,730

כתובת דוא"ל:
info@goifetch.com

בתוקף מנובמבר 5, 2013

כל הזכויות שמורות לiFetch ישראל 2015 ©